Partners

Information om samarbetspartners till TrueSec Roadshow finns här.

Fujitsu är en samarbetspartner under TrueSec Roadshow

E-mail: Productsales@se.fujitsu.com
Telefon: 08-793 7000

Fujitsu har ett brett erbjudande med produkter, lösningar och tjänster för digital transformation. Hos Fujitsu hittar du de senaste teknologierna för server, storage och integrerade lösningar. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkning och offentlig sektor. Läs mer om Fujitsu här!

Bokningsvillkor

Ombokning
Ordern är bindande, men det är kostnadsfritt att boka om ditt event upp till 15 arbetsdagar före event- eller labbstart. Därefter debiteras hela avgiften. Platsen kan alltid ersättas av kollega.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor 30 dagar netto efter beställning. Moms tillkommer på samtliga priser.

Förbehåll
TrueSec förbehåller sig rätten att vid uppkomna situationer, byta talare, senarelägga eller ställa in planerade event eller labb. Deltagare bokas om till senare tillfälle, alternativt återbetalas erlagd avgift.

Personuppgifter
I samband med bokning godkänner du att dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras i Wintel Group-koncernen för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden, vad det gäller distribution, service samt att mottaga information från koncernen och utvalda partners med modern kommunikationsteknik. Med modern kommunikationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms samt postalt.